ภาพกิจกรรมการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โรงเรียนมหาราช 7

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2552

โรงเรียนมหาราช 7


ดิฉัน นางสาวขนิษฐา สุขธูป
ชื่อเล่น โอม
สอนวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับชั้น ป.4 ป.5 ป.6 ม.1
สอนภาษาอังกฤษ ป.2
สอนลูกเสือสำรอง ระดับชั้น ป.1 - ป.3
คบ.5 คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
เกิดวันที่ 22 มกราคม 2530
เบอร์โทรศัพท์ 080 - 4373343
ปัจุบันฝึกสอนที่ โรงเรียนมหาราช 7 ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

ไม่มีความคิดเห็น: